Aktuální provoz hotelu a restaurace

Restaurace podává nápoje pro veřejnost vždy od pátku do neděle v čase 17:00 - 22:00. Kuchyně vaří pouze pro ubytované hosty.

Provozní podmínky hotelu

Každý ubytovaný v hotelu Pod Kokšínem je povinen při příjezdu na recepci prokázat, že před nástupem na ubytování:

 1. nejdéle před 7 dny absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. nejdéle před 72 hodinami absolvoval POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní a nejvíce 9 měsíců, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dnů a nejvíce 9 měsíců, nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,přičemž zároveň musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

V případě bodu 2 lze uznat i certifikovaný samotest, v takovém případě lze na ubytování setrvat 7 dní a poté je nutné pro prodloužení pobytu opětovně splnit podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test.

Pokud nekonzumujete u stolu, prosím používejte ochranu úst a nosu, včetně pohybu po restauraci a hotelu (vyjma pokoje).

Provozní podmínky restaurace

Pro vstup do prostor restaurace musí zákazník prokázat, že:

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test nebo certifikovaný samotest na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní a nejdéle 9 měsíců, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dnů a nejdéle 9 měsíců, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • přičemž zároveň musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Vnitřní prostory restaurace jsou pro veřejnost uzavřeny, vyjma použití toalet. U stolu smí sedět max 4 osoby. Pokud nekonzumujete, zakryjte si nos a ústa ochrannou pomůckou.

Děkujeme za pochopení a respektování podmínek!

Najdete nás na sociálních sítích:
Volba jazyka:

Hořehledy 119
335 61 Spálené Poříčí

Vyberte si balíček
  crossmenumenu-circlecross-circle